Ansvarsgruppe for Hauerslevsalen

Hovmester Andreas Christiani

Andreas Christiani (hovmester)

Hovmesteren forestår fortæring ved Samfundets sammenkomster, assisteret af Køkkenskrivere og Taffeldækkere er kulinarisk chef for Soransk Samfunds aktiviteter i medlemslokalet Hauerslevsalen - assisteret af køkkenskrivere og taffeldækkere - og giver tillige retningslinier om møbleringsplan, inventar og udlånsfrekvens.

Løvsangervej 5
2900 Hellerup
lachristiani@yahoo.com
T/39 40 66 14

Leo Starup (forvalter)

Forvalteren er medlem af Husforum og fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring).

Kirkeskellet 22
2605 Brøndby
l@starup.dk
M/40 58 10 11

Notar Gorm Gabrielsen

Gorm Gabrielsen (notar)

Notaren er medlem af og sekretær for Husforum og varetager udlån af Hauerslevsalen til gammelsoranere, der ikke bor på kollegiet.

Vendsysselvej 49
2720 Vanløse
gg.mes@cbs.dk
T/29 27 88 37

Fogeden Frederik Lehrmann

Frederik Lehrmann (foged)

Fogeden, der bør være en beboer, følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinier herfor og udleverer/modtager nøgler hertil og kontrollerer dennes tilstand efter brug.

Soranernes Hus
Solvej 1, 4.7
2000 Frederiksberg
frlehrmann@outlook.dk
M/52 79 22 06