Husforum

Husforum for Soranernes Hus står for Husets eksterne ledelses daglige kontakt til beboerne og har det løbende driftsansvar for kollegiet efter retningslinier fastsat af bestyrelsen for Soransk Samfunds Boligfond. Husforum består af 6 personer udpeget af Soransk Samfunds Boligfonds bestyrelse.

Læge Mogens Skovgaard (oldermand)

Oldermanden har ansvaret for Husforums kontakt til bestyrelsen for Soransk Samfunds Boligfond, der i samråd med ham også udpeger de øvrige embedsmænd i Husforum. Oldermanden tilrettelægger Husforums arbejde sammen med de andre embedsmænd i Husforum. Oldermanden kan indkaldes til bestyrelsesmøderne i Boligfondens bestyrelse.

Tuborg Sundpark 10, 1. th.
2900 Hellerup
mol.skovgaard@gmail.com
M/26 27 67 29

Jon Villadsen (efor)

Eforen modtager boligansøgninger, vurderer boligfortrinsret, holder kontakt med boligansøgere, fører ventelister og matrikel og meddeler udlejer ændring af lejemål. Har ansvaret for Husets hjemmeside i samarbejde med webmasteren.

eforen@soranerneshus.dk
M/40208001

Frederik Glerup Lehrmann (foged)

Fogeden, der bør være en beboer, følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinier herfor og udleverer/modtager nøgler hertil og kontrollerer dennes tilstand efter brug.

Soranernes Hus
Solvej 1, 4.7
2000 Frederiksberg
frlehrmann@outlook.dk
M/52 79 22 06

Civilingenør Niels Erik Tanholdt (vagtmester)

Vagtmesteren fører tilsyn med Husets generelle vedligeholdelsestilstand i samarbejde med inspektøren.

Vagtelvej 35, 5 th
2000 Frederiksberg
tanholdt@mail.dk
M/20 58 08 35
T/38 10 12 41

Søren Ulrich Pedersen (forvalter)

Forvalteren er medlem af Husforum og fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring).

Frøbels Allé 8 , 2.th.
2000 Frederiksberg
M/60 73 19 51

Gorm Gabrielsen (notar)

Notaren er medlem af og sekretær for Husforum og varetager udlån af Hauerslevsalen til gammelsoranere, der ikke bor på kollegiet.

Vendsysselvej 49
2720 Vanløse
gg.mes@cbs.dk
T/29 27 88 37