Ansøgning
Dette er ansøgningskemaet til bolig i Soranernes Hus. Skemaet udfyldes og returneres pr. e-mail. Fremtidige tilbud sendes som e-mail. Det er derfor vigtigt, at ethvert adresseskift, sendes til eforen ellers risikerer du at komme ud af tur. Oplys hver gang både e-mailadresse og postadresse samt telefon. Dagligdagen på Soranernes er i høj grad kendetegnet af fællesskab, og det betyder, at vi går ud fra, når du sender denne ansøgning til os, at du vil være indstillet på at vise et større ansvar overfor dine naboer, end hvis du havde valgt en anden boligform. At være beboer på Soranernes Hus giver en lang række muligheder, især socialt, som du ikke vil have, hvis du boede alene, men det forudsætter, at du vil yde dit bidrag til helheden.
Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning, er du velkommen til at kontakte efor Finn Poulsen på mail: eforen@soranerneshus.dk

Fortrinsret:

Tidligere elever på Sorø Akademis Skole eller børn af tidligere elever bosat i udlandet, som er medlemmer af Soransk Samfund og optaget på venteliste efter indsendelse af ansøgningsskemaet til eforen.

Da ventelisten i øjeblikket er meget lang, er tildeling af kollegieværelse urealistisk for ansøgere uden tilknytning til Sorø Akademi.

En ansøger kommer først på ventelisten efter optagelse på godkendt studie og mail fra eforen der bekræfter optagelsen.

Felter market med * skal udfyldes