At bo på kollegium

Dagligdagen på Soranernes Hus er i høj grad kendetegnet af fællesskab, og det betyder, at du vil have et større ansvar overfor dine naboer, end hvis du havde valgt en anden boligform. At være beboer på Soranernes Hus giver dig dog samtidig en lang række af muligheder, især socialt, som du ikke ville have, hvis du boede alene. I det følgende vil du forhåbentlig blive lidt klogere på kollegiets regler, samt hvilke muligheder du personligt har på stedet.

Hvordan fungerer det, når man bor på en gang?

Hver af de fem gange på huset har en degn – en gangformand, der sørger for at indkalde til gangmøde med jævne mellemrum, indkøber de nødvendige ting til rengøring, at der er penge i gangkassen, etc. Degnen er derudover repræsenteret i beboerforeningen.

Det er dog ikke nødvendigvis degnen der står for det hele, men det er i sidste ende ham/hende, der får det hele til at gå op i en højere enhed. Degnen er også en person, du kan spørge til råds, hvis du er i tvivl om noget. Degnenes navne kan ses på opslagstavlen i gangen. I køkkenet har du en hylde i et af køkkenskabene, hvor du kan have madvarer eller lign. liggende. Du har ligeledes en hylde i køleskabet og fryseren, som du råder over – spørg din degn, hvilken hylde du må bruge. Rengøringen af køkkenet og gangarealer foretages af beboerne. Den daglige oprydning efter madlavning skal du selvfølgelig selv sørge for, mens I på gangen skiftes til at gøre rent en gang om ugen. Derudover vil der være fællesrengøring med jævne mellemrum, hvor alle beboerne på gangen deltager.

Hvilke muligheder har jeg for at engagere mig socialt?

Først og fremmest er der din egen gang, som er et ret overskueligt antal mennesker. Her er der mulighed for at lave fællesspisning (evt. indgå i en madordning med andre), arrangere biografture, bowlingaftener, spilleaftener og lignende. Desuden bliver der også på tværs af gangene holdt arrangementer som deciderede fester, pokeraftener, byture, fodboldtræning, julefrokost samt Tour de Cuisine. Sidstnævnte går ud på, at alle gangene laver et tema i deres fælleskøkken, og at alle gange så tager rundt og besøger hinanden på skift. Hertil kommer den årlige tur til Munkedamshuset, et sted du givetvis allerede har stiftet bekendtskab med i din tid i Sorø. Dette er blot et udpluk af nogle allerede afholdte arrangementer, men kun fantasien (og husordenen) sætter grænser for dine muligheder. Så tag dine medkollegianere med på råd, hvis du får en god idé. Udnyt de muligheder der ligger i at have naboer i din egen aldersgruppe – og måske også med samme interesser.