Om Boligfonden

Soransk Samfunds Boligfond blev stiftet af Soransk Samfunds bestyrelse i eftersommeren 1996. Fondens formue var da på ca. 3/4 mil. kroner, som gammelsoraneren Knud Hauerslev havde givet i form af et gavebrev på en ejendom. Ejendommen blev som forudsat straks solgt.

Det var fra starten hensigten at opføre et kollegium på Frederiksberg, og ved henvendelser til personer og virksomheder med tilknytning til Sorø Akademi, herunder en lang række tidligere elever, lykkedes det at samle så mange midler til Fonden, at man i samarbejde med en pensionskasse kunne starte byggeriet af Soranernes Hus.

Byggeriet blev færdigt i slutningen af 2000 og huset blev indviet på Holbergs fødselsdag d. 3. december 2000.

Knud Hauerslev havde testamenteret ca. kr. 10 mio. til Fonden, og da han døde blev pensionskassen købt ud, således at Fonden, der i 2000 blev en erhvervsdrivende fond, nu er eneejer af Soranernes Hus.

Senere betydelige gaver og arv har bevirket, at Fonden ud over ejendommen har en kapital i kontanter og værdipapirer, der er større end den samlede gæld.