Om kollegiet

Soranernes Hus på Frederiksberg er opført år 2000 af Soransk Samfund. Det blev gjort muligt gennem en meget stor donation fra tandlæge og svampeforsker Knud Hauerslev (1905-2000), realist fra Skolen i 1923, gennem donationer fra en række fonde og fra Stiftelsen Sorø Akademi samt fra mindre eller større donationer fra mange gammelsoranere. Den daværende formand for Soransk Samfund, Henning Molin, student fra Sorø Akademis Skole 1946, var under hele forløbet den toneangivende i dette enestående soranske projekt.

Da det er et lille kollegium med 39 boliger fordelt på 5 etager, er huset at betragte som et hele, hvor alle er velkomne på alle etager. Soransk Samfund har mødelokale på 5.sal (Hauerslevsalen). Den benyttes af beboerne og til Soransk Samfunds sammenkomster efter regler, der kan ses under ”Hauerslevsalen”.

Det forventes, at beboerne deltager aktivt i kollegielivet og at man på skift påtager sig de forskellige hverv som degne etc. Huset er ikke blot et sted, hvor man bor. Det er et fællesskab med ansvar for hinanden og huset. Overordnet gælder fremfor alt hensynet til hinanden.

Den daglige ledelse udgøres af ”Husforum”, som arbejder tæt sammen med formanden og næstformanden af beboerforeningen: ”Oldermanden”, ”Notaren”, samt ”Forvalteren” (alle udpeget af Soransk Samfunds boligfonds bestyrelse), samt Fogeden (normalt en beboer).

Arbejdsopgaverne kan ses under menuen Organisation. Husforum træffer beslutninger inden for de rammer, som Soransk Samfunds Boligfond sætter.

Af sociale aktiviteter afholdes i dette regi 2 ”Soranske kollokvier”:

1) Åbent hus for skolens 3’gere på Holbergs fødselsdag (3/12).
2) Middag for Husforum og de kollegianere, der har påtaget sig et hverv, på Herman Bangs fødselsdag (20/4).

Finn Poulsen
Efor