Lån af salen

På 5. sal i Soranernes Hus er husets festsal, Hauerslevsalen, som fungerer som Soransk Samfunds medlemslokale.

Muligheder
Hauerslevsalen har elevatoradgang, garderobe og toiletfaciliteter samt et mindre køkken med service til 60 personer. Den er møbleret med borde og stole fra Sorø Stolefabrik. Udstyret med bar, musikanlæg, netadgang og projektor (doneret af Tuborgfondet) med lærred kan Hauerslevsalen danne ramme om adskillige slags arrangementer som eksempelvis foredrag, festmiddage, fester, filmaftener, pokerturneringer og karaokeaftener.

De tekniske muligheder for projektoren og musikanlægget kan læses vejledningen.

Betingelser

Der må højst opholde sig 50 personer i Hauerslevsalen af hensyn til brandsikkerheden.
Salen kan benyttes søndag-torsdag i tidsrummet 9-23 og fredag-lørdag kl. 9-02 (med støjhensyn efter 23) eller længere efter særaftale.

Depositum for udlån er på 1000 kr. for beboere såvel som andre.

Husets beboere kan højst låne salen to weekender om måneden.

En beboer kan højst invitere 40 eksterne gæster. Husets andre beboere har fra senest kl. 21 adgang til alle beboerafholdte sammenkomster, som ikke er af ren privat karakter.

Henstillinger fra Forvalter eller Foged skal efterkommes.

Proceduren for udlån til beboere kan læses under Udlån for beboere.

Reservation

Reservation af Hauerslevsalen sker ved henvendelse.

I kalenderen er angivet de allerede foretagne reservationer af Hauerslevsalen.

Hauerslevsalens brug administreres af Husets Forvalter og Foged efter fastsatte regler.
Salen er med visse indskrænkninger til rådighed for eksterne lejemål – normalt soranske sammenkomster som gammelsoraneres årgangsjubilæer, klubliv og andre soranske møder med højst 50 indbudte soranske deltagere. Pladsreservation til Soransk Samfunds faste aktiviteter foretages af bestyrelsen. For andre soranske fællessammenkomster – frokoster, årgangstræf, klubaftener, møder og lignende – sker reservation gennem Forvalter.

Al benyttelse skal forudgående godkendes af Notar eller Foged og noteres i reservationskalender med angivelse af ansvarsperson. Beboere afhenter og afleverer nøgle hos Husets Foged. Andre gammelsoranere aftaler udlevering af nøgle med Forvalter. Nøgle kan først udleveres efter låner har underskrevet udlånskontrakt, reservationsoplysninger er blevet tilføjet i kalenderoversigten og depositum er blevet betalt. Sørg derfor for at reservere og få formaliteterne på plads i god tid.

Aflevering

Salen skal afleveres rengjort og ryddeligt inden for 1 døgn fra udlånet begyndelse. Oprydning og rengøring skal ske efter den i køkkenet opsatte rengøringsplan. Depositum tilbagebetales kun, hvis salen afleveres uden skader, opryddet og tilfredsstillende rengjort som foreskrevet. Særlig grove kontraktbrud indberettes til Husforum med henstilling om yderlige sanktioner.

Ansvarspersonen har det fulde ansvar i forbindelse med lån af salen – herunder erstatningspligt – også udover depositum – for ituslået service og andre skader, såvel som for manglende eller utilfredsstillende oprydning og rengøring. Salen skal afleveres i samme stand som ved overtagelse, dette gælder også antallet af brugsgenstande som toiletruller og isterningeposer. Foged eller en af fogeden udpeget stedfortræder varetager kontrollen. Tidspunktet for denne aftales og indskrives i udlånskontrakten. Ved kontrol skal opvaskemaskinen være tømt, service stillet rigtigt på plads og gulvet tørt, så man kan vurderes dettes tilstand. Låner skal stå til rådighed umiddelbart efter kontrollen, hvis der er ting der skal bringes i orden. Det kan derfor være en fordel for låner at være til stede under kontrollen.