For beboere

Bordfodbold

I kælderen findes et bordfodboldbord til fri afbenyttelse for hele huset.

Foged

Fogeden, der er en beboer foreslået af beboerforeningen, administrerer udlån af Hauerslevsalen til beboere efter Husets retningslinjer herfor og udleverer/modtager nøgler dertil.

Fremleje

Fremleje kan kun ske i forbindelse med:

– Studieophold i udlandet, som kan meritoverføres

– Praktikophold, som er et led i uddannelsen

Fremlejeperioden er minimum 1 semester og max. 1 år. En fremlejetilladelse forlænger ikke fremlejers botid.

Ønskes en bolig fremlejet skal eforen kontaktes herom senest 4 måneder før fremlejetidspunktet. Fremlejer skal selv finde en fremlejetager blandt de navne på ventelisten, som oplyses af efor. Fremlejekontrakt udfærdiges på en standardformular, som kan rekvireres hos UBS.

Eforen kan i særlige tilfælde dispensere fra disse regler, forudsat at fremlejer betragtes som studieaktiv i fremlejeperioden.

Som dokumentation for studieophold i udlandet vedlægges optagelsespapirer fra udenlandsk universitet ledsaget af erklæring fra studievejleder om, at uddannelsesopholdet kan meritoverføres. Ved projektarbejde i en virksomhed, skal samhørighed med et projekt, som skal aflevere herhjemme, dokumenteres.

Som dokumentation for praktikophold vedlægges attest om opholdets varighed fra praktikplads ledsaget af erklæring fra studievejleder om, at praktikopholdet er et led i uddannelsen.

Fælleskøkkener

På hver etage er der et fælles opholdsrum med køkken. Alle køkkener er fuldt udstyret med service og møblement. Beboerne på gangene betaler fælles for TV-adgang

Gården

Om sommeren vil der være mulighed for at grille i gården og spise herlighederne ved havebordet. Adgangen til grillen fungerer efter ”først til mølle” princippet. I gården er også et begrænset antal overdækkede cykelpladser, samt skraldespande med diverse sorteringsmuligheder. Flasker / glas skaffer man sig af med i de kommunale glascontainere (f.eks. i nærheden af Føtex på Fasanvej)

Hauerslevsalen

Hauerslevsalen er ejet og varetaget i samarbejde med Soransk Samfund, og det betyder, at vi som beboere ikke har ubetinget adgang til salen. Hvis du vil låne salen til festlige arrangementer kan du kontakte fogeden, der sørger for at koordinere udlånet med Soransk Samfund. For at låne salen skal der lægges et depositum på 1000 kr., som man betaler ved overdragelsen af nøglerne. Depositummet betales tilbage efter at fogeden har kontrolleret, at der ikke er sket skader, og at festsalen er i præsentabel stand.

Bemærk at det ikke er tilladt at holde ’lukkede fester’ – husets beboere skal også inviteres, som minimum med opslag senest en uge inden festen.

Hver beboer må låne salen to gange om året. Af hensyn til vores naboer på Solvej må der højest afholdes to beboerfester om måneden i Hauerslevsalen.

Salen kan dog altid benyttes til læsegruppemøder og lignende, så i dette tilfælde tager du bare kontakt til fogeden eller formanden for hhv. beboerforeningen eller festudvalget for at låne nøglen til salen. Du kan se reservationer af salen på hjemmesiden under menupunktet Kalender på forsiden.

Inspektør

Hvis du har problemer med det varme vand, manglende lys på gangen, en lås der ikke virker eller lignende, skal du ringe til husets inspektør Henning Skov. Hans telefontid er alle hverdage kl. 07.30-13.00. Han kan træffes på tlf. 27 78 38 50 eller på e-mail: hsk@ubsbolig.dk

Mail er altid at foretrække, men hvis et er akut, så ring!

Internet

Der er gratis internetforbindelse på kollegiet. Kollegiet er tilknyttet forskningsnettet. Adgang til kollegiets internet sker via netkabel eller trådløst.

Kælderrum

I kælderen er der mulighed for at have sin cykel parkeret. I tilknytning til cykelkælderen findes et mindre depotrum, hvor der er mulighed for at opbevare forskelligt inventar i en kortere periode. Nøglen til kælderrummet kan du låne af beboerforeningens formand.

Vand, varme og el

Du vil blive opkrævet et acontobeløb for vand og varme sammen med din husleje. Beløbet afhænger af værelsets størrelse. En gang om året vil dine målere blive aflæst og du vil herefter få dit evt. tilgodehavende tilbage.

El betales til Dong, som selv sender regninger ud. Også her betaler du et acontobeløb, som bliver afregnet en gang om året. Hvis du ikke mener dit månedlige beløb stemmer overens med dit forbrug, må du tage kontakt til Dong. Du kan finde din elmåler i cykelkælderen – den har samme nummer som eltavlen bag din værelsesdør.

Vaskekælder

I kælderen findes 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler, som er gratis at benytte – du skal dog selv sørge for vaskepulver og evt. skyllemiddel.

Unges Boligservice (UBS)

UngesBoligService.dk I/S administrerer ca. 3000 kollegie- og ungdomsboliger i Hovedstadsområdet, herunder Soranernes Hus. De står for den daglige drift af huset, herunder ansættelse af inspektør, og fører opsyn med, om kollegianerne er studieaktive. På deres hjemmeside – www.ubsbolig.dk – findes en række selvbetjeningsløsninger, som f.eks. opsigelse af lejemål, diverse blanketter i forbindelse med studietjek, oplysninger og blanketter om fremleje og bytte. Beboere opfordres til at tage et kig på hjemmesiden, hvor man kan få hjælp til mange ting omkring ens boligforhold.