Bestyrelse

Bestyrelsen varetager anvendelse af Boligfondens midler efter fondens fundats, herunder fastlæggelse af budget og vedtagelse af retningslinier for den daglige drift af Soranernes Hus. Boligfonden består af 5 personer. Rektor og lærerrepræsentant fra Sorø Akademi, samt tre personer udpeget af Soransk Samfund.

Sekretæren styrer Husets økonomi og regnskaber og varetager samvirket med Boligfond og administrator, herunder den løbende opfølgning af Husets driftsregnskab.

Fondsbestyrelsen godkender årlige retningslinjer og årsbudget for Husets daglige drift. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af Husforum, som varetager Husets daglige drift.

Finn J. Poulsen
Formand

Lerklinten 21
4220 Korsør
formand@soranerneshus.dk
T/58 35 26 65

Formand udpeges af Soransk Samfunds bestyrelse

Om Finn

Født 1944 
Elev på Sorø Akademis Skole 1956-62.
Indtrådt i bestyrelsen 16.04.2013. Genvalgt 2 gange.
Nuværende valgperiode udløber 31.12.2024.
Evt. særlige kompetencer: Privat virksomhed og rådgivning.
Øvrige ledelseshverv:
J. Poulsen Shipping A/S, Direktør siden 2014.
Udpeget som formand af Soransk Samfund.
Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse: Ja.

Knud Pontoppidan
Direktør

Skodsborg Strandvej 280B
2942 Skodsborg
kpo@skodsborg.net
T/40 58 36 40

Om Knud

Født 1944 
Elev på Sorø Akademis Skole 1955-62.
Indtrådt i bestyrelsen 1. januar 2011. Genvalgt 3 gange.
Nuværende valgperiode udløber 31.12.2025
Evt. særlige kompetencer: Privat virksomhedsdrift
og branchepolitisk arbejde (søfart).
Udpeget af Soransk Samfund.
Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse: Ja.

Torben Juul Andersen
Professor

Amager Strandvej 162C, 4. tv.
2300 København S
tja.egb@cbs.dk
T/53 46 22 88

Om Torben

Født 1953 
Elev på Sorø Akademis Skole 1970-73.
Indtrådt i bestyrelsen 1. januar 2006. Genvalgt 4 gange.
Nuværende valgperiode udløber 31.12.2026.
Evt. særlige kompetencer:
Tidligere erfaring fra international bankdrift og konsulentvirksomhed.
Forskning og undervisning i finansiel økonomi og international strategisk ledelse.
Øvrige ledelseshverv:
Honorary Fellow, Institute of Risk Management, London.
Udpeget af Soransk Samfund.
Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse: Nej, har været bestyrelsesmedlem i mere end 12 år

Kristian Jacobsen
Rektor på Sorø Akademis Skole

Rektorgården 
4180 Sorø
rektor@soroe-akademi.dk
T/57 86 57 70

Om Kristian

Født 1970 
Indtrådt i bestyrelsen 1. august 2014.
Rektor for Sorø Akademis Skole er født medlem i henhold til fundats. 
Evt. særlige kompetencer: Undervisning og gymnasieskoledrift.
Øvrige ledelseshverv:
Privatlærerinde Julie Sørensens Legat
En række legater tilknyttet Sorø Akademis Skole
Sorø Husholdningsskole (nu Sorø Fagskole).
Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse: Ja.

Svend Jørgen Lyngberg-Larsen

Ryttermosevej 8
4100 Ringsted
M/ 22 58 23 97

Om Svend

Født 1957 
Student 1976 fra Sankt Annæ Gymnasium
Studier ved KU 1976-85 og Christian Albrechts Universität, Kiel 1980-82
Cand.mag. fra Københavns Universitet 1985
Ansat ved Sorø Akademis Skole 1992
Privatpræceptor på kostskolen 1993 – 2018
Underviser i tysk, musik samt siden 2007 i mediefag
Anden aktivitet: Dirigent og samarbejde med professionelle musikere fra ind- og udland
Indtrådt i bestyrelsen som lærerrepræsentant den 23. marts 2017. 
Nuværende valgperiode udløber 31.12.2023.
Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse: Ja.

Christian Molde

Taarbækdalsvej 9a
2930 Klampenborg
cm@moltke-leth.dk
T/ 39 64 52 42 
M/ 21 79 05 79

Om Christian

Født 1946 i Sorø.
Elev på Sorø Akademi 1958-1965.
Advokat og partner i advokatfirmaer i København 1974-2014.