Ansvarsgruppe for Hauerslevsalen

Jon Villadsen
Efor

eforen@soranerneshus.dk
M/40 20 80 01

Eforen modtager boligansøgninger, vurderer boligfortrinsret, holder kontakt med boligansøgere, fører ventelister og matrikel og meddeler udlejer ændring af lejemål. Har ansvaret for Husets hjemmeside i samarbejde med webmasteren.

Frederik Lehrmann
Foged

Soranernes Hus
Solvej 1, 4.7
2000 Frederiksberg
frlehrmann@outlook.dk
M/52 79 22 06

Fogeden, der bør være en beboer, følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinier herfor og udleverer/modtager nøgler hertil og kontrollerer dennes tilstand efter brug.

Leo Starup
Forvalter

Kirkeskellet 22
2605 Brøndby
l@starup.dk 
M/40 58 10 11

Forvalteren er medlem af Husforum og fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring).

Gorm Gabrielsen
Notar

Vendsysselvej 49
2720 Vanløse
gg.mes@cbs.dk
T/29 27 88 37

Notaren er medlem af og sekretær for Husforum og varetager udlån af Hauerslevsalen til gammelsoranere, der ikke bor på kollegiet.