Husforum

Jon Villadsen
Efor

eforen@soranerneshus.dk
M/40 20 80 01

Eforen modtager boligansøgninger, vurderer boligfortrinsret, holder kontakt med boligansøgere, fører ventelister og matrikel og meddeler udlejer ændring af lejemål. Har ansvaret for Husets hjemmeside i samarbejde med webmasteren.

Hans Møller
Foged

Soranernes Hus
Solvej 1
2000 Frederiksberg
hansfmoeller@gmail.com
M/20 37 45 46

Fogeden, der bør være en beboer, følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinjer herfor og udleverer/modtager nøgler hertil og kontrollerer dennes tilstand efter brug.

Leo Starup
Forvalter

Kirkeskellet 22
2605 Brøndby
forvalter@soranerneshus.dk 
M/40 58 10 11

Forvalteren er medlem af Husforum og fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring). Forvalteren varetager også udlån af Hauerslevsalen til gammelsoranere, der ikke bor på kollegiet.