Husforum

Finn J. Poulsen
Formand

formand@soranerneshus.dk
M/40 15 05 86

Formanden har ansvaret for Husforums kontakt til bestyrelsen for Soransk Samfunds Boligfond. Formanden tilrettelægger Husforums arbejde sammen med de abndre embedsmænd i Husforum.

Jens Klokhøj
Efor

eforen@soranerneshus.dk
M/26 87 55 00

Eforen modtager boligansøgninger, vurderer boligfortrinsret, holder kontakt med boligansøgere, fører ventelister og matrikel og meddeler udlejer ændring af lejemål. Har ansvaret for Husets hjemmeside i samarbejde med webmasteren.

Jens Frederik A. Møller
Foged

Soranernes Hus
Solvej 1
2000 Frederiksberg
2002jfm@gmail.com
M/40 88 45 15

Fogeden følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinjer herfor og udleverer/modtager nøgler hertil, samt kontrollerer dennes tilstand efter brug.

Leo Starup
Forvalter

Kirkeskellet 22
2605 Brøndby
l@starup.dk 
M/40 58 10 11

Forvalteren fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring). Forvalteren varetager også udlån af Hauerslevsalen til gammelsoranere, der ikke bor på kollegiet.