Ansvarsgruppe for Hauerslevsalen

Andreas Christiani
Hovmester

Løvsangervej 5
2900 Hellerup
lachristiani@yahoo.com
T/39 40 66 14

Hovmesteren forestår fortæring ved Samfundets sammenkomster, assisteret af Køkkenskrivere og Taffeldækkere er kulinarisk chef for Soransk Samfunds aktiviteter i medlemslokalet Hauerslevsalen – assisteret af køkkenskrivere og taffeldækkere – og giver tillige retningslinier om møbleringsplan, inventar og udlånsfrekvens.

Leo Starup
Forvalter

Kirkeskellet 22
2605 Brøndby 
forvalter@soranerneshus.dk 
M/40 58 10 11

Forvalteren er medlem af Husforum og fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring).

Gorm Gabrielsen
Notar

Vendsysselvej 49 
2720 Vanløse 
gg.mes@cbs.dk
T/29 27 88 37

Notaren er medlem af og sekretær for Husforum og varetager udlån af Hauerslevsalen til gammelsoranere, der ikke bor på kollegiet.

Frederik Lehrmann
Foged

Soranernes Hus
Solvej 1, 4.7
2000 Frederiksberg
frlehrmann@outlook.dk
M/52 79 22 06

Fogeden, der bør være en beboer, følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinier herfor og udleverer/modtager nøgler hertil og kontrollerer dennes tilstand efter brug.