Ansvarsgruppe for Hauerslevsalen


Hovmester

Hovmesteren forestår fortæring ved Samfundets sammenkomster, assisteret af Køkkenskrivere og Taffeldækkere er kulinarisk chef for Soransk Samfunds aktiviteter i medlemslokalet Hauerslevsalen – assisteret af køkkenskrivere og taffeldækkere – og giver tillige retningslinier om møbleringsplan, inventar og udlånsfrekvens.

Jens Frederik A. Møller
Foged

Soranernes Hus
Solvej 1
2000 Frederiksberg
2002jfm@gmail.com
M/40 88 45 15

Fogeden, der bør være en beboer, følger Husets hverdag og formidler iagttagelser om/behov for vedligeholdelse mv. til Vagtmesteren. Fogeden varetager desuden udlån af Hauerslevsalen til beboerne efter Husets retningslinier herfor og udleverer/modtager nøgler hertil og kontrollerer dennes tilstand efter brug.

Leo Starup
Forvalter

Kirkeskellet 22
2605 Brøndby
l@starup.dk 
M/40 58 10 11

Forvalteren er medlem af Husforum, varetager udlån og fører tilsyn med Hauerslevsalen (inventar, køkkenudstyr, vedligeholdelse og rengøring).