Om Boligfonden

Fondens formål er:

– at opføre og drive kollegier for uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis Skole, børn af gammelsoranere bosat i udlandet samt internationale udvekslingsstuderende.

– at yde boligstøtte til uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis Skole.

Fondens uddelingspolitik:

Fonden ejer og driver Soranernes Hus på Frederiksberg, som udbyder kollegielejligheder til gammelsoranere under videregående uddannelse i Danmark. Der tilstræbes kollegiebyggeri opført og vedligeholdt i høj kvalitet udbudt til så mange gammelsoranere som muligt på rimelige lejevilkår. Soranernes Hus råder også over fælles faciliteter omkring Haurslev Salen, der kan danne ramme om soranske aktiviteter.

I 2015 har en arv på ca. 3 mio. fra Niels Hector Zwergius Estrup betydet, at Fonden i 10 år kan uddele kr. 300.000 om året til helt eller delvist at nedbringe huslejen på kollegiet.

Soransk Samfunds Boligfond yder endvidere støtte til boligudgifter for uddannelsessøgende gammelsoranere, der gennemføre studier ved anerkendte højere læreanstalter i udlandet. Sådanne midler kan ansøges på samme måde som andre legater, der administreres af Soransk Samfund og uddeles en gang om året.