Beboerforeningen

Beboerforeningen er det sted, hvor du som beboer har mulighed for at påvirke din dagligdag og dit boligforhold på Soranernes Hus. Beboerforeningen varetager husets og beboernes interesser, kort sagt alle de områder, der ikke omhandler den direkte drift af huset. En gang årligt afholdes en generalforsamling, hvor der bliver valgt poster til bestyrelsen. Bestyrelsen består fast af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, webredaktør og gangenes fem degne. De fem degne kan dog bestride én af bestyrelsens øvrige poster. Alle møder er åbne for husets beboere, så hvis du vil være en aktiv del af beboerforeningen, er disse møder din mulighed for at blive hørt.

Møderne forsøges afholdt hver anden måned med mindre andet aftales. Formanden og næstformanden tegner foreningens billede udadtil. Følger Husets hverdag ved løbende tilsyn og kontakter med beboerne – herunder Husordenens efterlevelse – og formidler iagttagelser/behov om daglig vedligeholdelse mv. til inspektør eller Husforum. Samtidig står de for indkaldelse til bestyrelsesmøder ca. en gang hver anden måned samt indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Ida Kristine Bach Laursen
Formand

ida_kristine97@hotmail.com
Mobil: 30 58 56 50

Mathilde Dahl
Næstformand

mathilde.dahl@live.dk
Mobil: 22 84 54 49

Sofie Hass Andersen
Kasserer

sofiehass@gmail.com
Mobil: 22 86 67 50

Nick Emilio Normand
REVISOR

nick.emilio.normand.01@regionh.dk
Mobil: 23 32 48 07

Phillip Johan Jønsson Hansen
SUPPLEANT

phillip.johan@hotmail.com
Mobil: 30 59 20 26

Melissa Munkholm Kristensen
Sekretær

melissamkristensen@gmail.com
Mobil: 50 80 80 26

Hans Møller
FESTINSPEKTØR

hansfmoeller@gmail.com
Mobil: 20 37 45 46