Beboerforeningen

Beboerforeningen er det sted, hvor du som beboer har mulighed for at påvirke din dagligdag og dit boligforhold på Soranernes Hus. Beboerforeningen varetager husets og beboernes interesser, kort sagt alle de områder, der ikke omhandler den direkte drift af huset. En gang årligt afholdes en generalforsamling, hvor der bliver valgt poster til bestyrelsen. Bestyrelsen består fast af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, webredaktør og gangenes fem degne. De fem degne kan dog bestride én af bestyrelsens øvrige poster. Alle møder er åbne for husets beboere, så hvis du vil være en aktiv del af beboerforeningen, er disse møder din mulighed for at blive hørt.

Møderne forsøges afholdt hver anden måned med mindre andet aftales. Formanden og næstformanden tegner foreningens billede udadtil. Følger Husets hverdag ved løbende tilsyn og kontakter med beboerne – herunder Husordenens efterlevelse – og formidler iagttagelser/behov om daglig vedligeholdelse mv. til inspektør eller Husforum. Samtidig står de for indkaldelse til bestyrelsesmøder ca. en gang hver anden måned samt indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Nick Emilio Normand
Formand

Soranernes Hus
Solvej 1
2000 Frederiksberg
nick.emilio.normand.01@regionh.dk
M/23 32 48 07

Ida Kristine Bach Laursen
Næstformand

Soranernes Hus
Solvej 1
2000 Frederiksberg
ida_kristine97@hotmail.com
M/30 58 56 50

Hans Møller
Kasserer

Soranernes Hus
Solvej 1
2000 Frederiksberg
hansfmoeller@gmail.com
M/20 37 45 46

Melissa Munkholm Kristensen
Sekretær

Soranernes Hus 
Solvej 1
2000 Frederiksberg
melissamkristensen@gmail.com
M/50 80 80 26

Anne-Mette Dahl
Festinspektor

Soranernes Hus 
Solvej 1
2000 Frederiksberg
brunsgaard.dahl@hotmail.com
M/20 91 10 94